We vertellen je precies wat we gaan doen

We vertellen je precies wat we gaan doen

Kwaliteit

In onze werkwijze is de kwaliteitszorg gewaarborgd, zowel in de formeel geregelde protocollen en normen, als in de wijze waarop wij met elkaar en met u omgaan.

Tal van regels, protocollen en normen zijn opgesteld voor de kwaliteit en veiligheid van ons en onze patiënten. Ze zijn vervlochten in onze werkwijze en onze organisatie.  Vanzelfsprekend passen wij deze regelmatig aan, vanwege vernieuwingen en veranderingen vanuit de rijksoverheid.
Belangrijke onderwerpen in de kwaliteitszorg zijn: de hygiëne, de bescherming tegen röntgenstralen en de wijze waarop wij ons afval afvoeren. Onder de hygiëne valt:
- onze routing intern
- WIP richtlijnen, wet infectie preventie
- Risico-inventarisatie en - evaluatie

Daarnaast volgen wij jaarlijks bijscholingscursussen. Zo blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied. Als zelfsturend team zijn wij begaat bij een brede inzetbaarheid van alle collega’s. Regelmatig maken wij ons nieuwe vakgebieden eigen, zoals verdoven en digitaal scannen. Een aantal medewerkers hebben de opleiding tot preventie assistente gevolgd en zijn geregistreerd preventie assistente.

Kwaliteit bestaat naast meetbare items ook uit niet meetbare onderwerpen; de manier waarop u als patiënt kwaliteit in onze dienstverlening ervaart. Voelt u zich gezien en welkom in onze praktijk? Wordt er naar u geluisterd als u een klacht heeft, iets niet begrijpt of gewoon iets wilt vragen? Informeren wij u over wat we gaan doen, wat de opties zijn, wat het kost en wat eventuele alternatieven zijn? Wij hopen dat u daar volmondig ja op kunt zeggen. En als dat niet zo is, hopen wij dat u dit aan ons laat weten.