Privacyverklaring patiënten

Mondzorgcentrum Kroonprins levert hoogstaande tandheelkundige zorg aan haar patiënten. Om deze zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens vanu te verzamelen en te bewerken. Deze gegevens behandelen we met de grootste zorgvuldigheid. Hieronder omschrijven we hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken en ermee omgaan:

Wat en waarom

We verzamelen en gebruiken de volgende gegevens om onze tandheelkundige zorg aan te bieden, te verbeteren en te beschermen:

Contactinformatie

Gegevens zoals uw naam, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw telefoonnummer(s) en uw fysieke adres worden door ons verzameld en gekoppeld aan uw medische dossier.

Gezondheidsinformatie

Aanvullende gegevens zoals uw Burger Service Nummer, informatie met betrekking tot uw gezondheidsstatus en behandelinformatie, worden door ons verzameld en gekoppeld aan uw medische dossier.

Gebruik

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor het kunnen bieden van de juiste tandheelkundige zorg, voor het maken, wijzigen en bevestigen van afspraken en voor het factureren van de behandeling.

Met wie

We kunnen gegevens delen met andere zorgverleners, ziektekosten- en zorgverzekeraars en facturatiebedrijven. Dit gebeurt uitsluitend binnen de context van de tandheelkundige behandeling. Afspraken hierover zijn vastgelegd met deze partijen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een adequate zorgverlening of voor een door wetgeving bepaalde minimale of maximale bewaartermijn.

Beveiliging

Uw gegevens worden opgeslagen en beveiligd in een zorgvuldig beheerde ICT-omgeving naar de laatste stand der techniek.

Rechten

U heeft het recht de door ons verzamelde informatie in te zien. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om de door ons verzamelde informatie te wijzigen, over te dragen of te verwijderen.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en zullen de meest actuele versie op onze website publiceren. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Telefoonnummer: 036- 536 68 88